Etusivu » Seura » Jäsenyys » Jäsenmaksut

Jäsenmaksut

JÄSENMAKSUT 2022

 • Jäsenmaksu (JM) 45 €
 • Nuorisojäsenmaksu, 18-vuotiaat ja sitä nuoremmat (NJM) 30 €
 • Talkoomaksu (TM) 25 €

Jäsenmaksun eräpäivä on 28.2.2022.
Talkoomaksun eräpäivä on 30.11.2022.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen eräpäivään mennessä tulkitaan seurasta eroamiseksi. Katso vuonna 2022 muuttuneet maksuohjeet ja viitenumerot tämän dokumentin lopusta. Maksujen lyhenteitä (kuten TM) käytetään tilisiirron viestikentässä.

Talkoomaksu (TM)

Talkoomaksu on ehdollinen jäsenmaksun osa. Tarkoitus on aktivoida jäsenet kantamaan vastuuta seuran toiminnasta. Talkoomaksu toivotaan ensi sijassa suoritettavan työpanoksena: hoitamalla vuoden mittaan omaa hallituksen kanssa sovittua tehtävää tai osallistumalla talkootapahtumaan tai ohjaustoimintaan. Tehdystä talkootyöstä ilmoitetaan oheisella lomakkeella.

Talkoista voi kysyä tutulta hallituksen tai jaoksen jäseneltä, sihteeriltä tai puheenjohtajalta. Jos talkoita ei hoida työnä, tulee talkoomaksu maksaa viimeistään 30.11.2022. Talkoomaksu koskee vain varsinaisia jäseniä.

MUUT MAKSUT 2022

Nämä maksut käytön ja tarpeen mukaan.

Kalustonkäyttömaksu (KKM) 60 €/henkilö tai perhemaksu 90 €

Kalustonkäyttömaksuoikeuttaa käyttämään seuran kalustoa vajan rannasta lähtevillä ja vajalle takaisin palaavilla alle viikon pituisilla melontaretkillä Näsijärvellä ja Pyhäjärvellä sekä kuntomelontakalustoa Kaukajärvellä. Kalustonkäyttömaksuun sisältyvät myös keskiviikkomelonnat sekä seuran retkikalenterin retket. Koskimelontakalustoa saa viedä maksimissaan kahden vuorokauden koskimelontareissuille kalustonkäyttömaksulla. Seuran kisakaluston käyttämisestä tulee sopia suoraan kilpailujaoksen kanssa. Kalustonkäyttömaksu tulee maksaa myös seuran uimahallilla olevan seuran kaluston käytöstä. Nuorisojäsenen eli alle 18-vuotiaan jäsenen ei tarvitse maksaa kalustonkäyttömaksua. Perhemaksu koskee saman talouden aikuisia perheenjäseniä.

Kanoottipaikka (KP) 55 €/vuosi

Kanoottipaikan haltijoiden on maksettava kanoottipaikkamaksunsa jäsenmaksun yhteydessä. Jos kanoottipaikkaa ei enää käytä/maksa, tulee tavarat siirtää pois seuran tiloista. Paikkoja kannattaa aina tiedustella. Kanoottipaikoista huolehtii ja uudet kanoottipaikkasopimukset tekee vajamestari (vajamestari@vihuri.info).

Seuraan liittymismaksu (LM) 55 €

Maksetaan seuraan liityttäessä. Huomaa, että liittymismaksua ei tarvitse maksaa, kun liittyy seuraan samana vuonna kuin on käynyt Vihurin melontakurssin. Jos jäsenyyteen tulee tauko, on uudelleen liityttäessä jälleen maksettava liittymismaksu. Jäseneksi pyrkivän tulee täyttää jäsenanomus.

Sähköinen avainpantti (SAP) 30 €

Sähköinen avain käy vajan pääoveen.

Avainpanttimaksun suorittaminen on osoitettava avainta noudettaessa verkkopankin tulosteella/kuitilla tai näyttämällä maksu omasta verkkopankista, oman mobiilaitteen näytöltä.

Avaimen saa lunastettua kätevimmin kesäkaudella keskiviikkopäivystyksestä vajalta klo 17–18. Muulloin voi ottaa yhteyttä jäsenkirjuriin (jasenkirjuri@vihuri.info).

Avainpantti (AP) 30 €

Avain käy vajan punttisaliin ja Haukisaaren saunaan sekä puuvajaan.

Avainpanttimaksun suorittaminen on osoitettava avainta noudettaessa verkkopankin tulosteella/kuitilla tai näyttämällä maksu omasta verkkopankista, oman mobiilaitteen näytöltä.

Avaimen saa lunastettua kätevimmin kesäkaudella keskiviikkopäivystyksestä vajalta klo 17–18. Muulloin voi ottaa yhteyttä jäsenkirjuriin (jasenkirjuri@vihuri.info).

Nuorisovalmennusmaksu (NVM)

Ympärivuotiseen nuorison valmennusryhmään osallistuville valmennusmaksu on 80 €/vuosi perheen ensimmäiseltä lapselta ja muilta lapsilta 50 €/vuosi. Valmennusmaksu veloitetaan erikseen kaksi kertaa vuodessa, 40 € talvikaudelta 1.9.–30.4. ja 40 € 1.5.–30.8. (sisaruksilta 25 €). Melontakoulusta valmennusryhmään tulevien ei tarvitse maksaa valmennusmaksua ensimmäisenä kesänä.

Kilpailuomavastuu

Kilpailuihin osallistuvilta veloitetaan kilpailumaksuista 5 € omavastuu / kisa. Kilpamaksut veloitetaan kisakauden loputtua toteuman mukaan kisoihin osallistuneilta.

Kanoottivuokra (KV) 10 €/vrk

Kanootteja vuokrataan vain kalustonkäyttömaksun maksaneille seuran jäsenille.

VUOKRAUSSÄÄNNÖT:

 • Kalustoa vuokrataan vain Vihurin jäsenten käyttöön.
 • Luettelo vuokrattavasta kalustosta on vajan ilmoitustaululla.
 • Kalustonkäyttömaksun suoritus on edellytys vuokraamiselle ja käytölle vuokra-aikana.
 • Vuokraa peritään 10 €/alkava vuorokausi, sisältäen kanootin, aukkopeitteen, liivin ja melan.
 • Vuokraa ei peritä:
  • Kaluston käytöstä Vihurin järjestämissä tapahtumissa, kilpailu- ja harjoitustoiminnassa.
  • Edustettaessa Vihuria muissa tapahtumissa.
  • Kolmen ensimmäisen vuorokauden ajalta, jos melonta tapahtuu Näsijärvellä vajalta lähtien, Pyhäjärvellä Tampereelta lähtien tai Kaukajärvellä. Tämän jälkeen vuokraa peritään 10 € alkavalta vuorokaudelta.
  • Koskikaluston käytöstä kolmen ensimmäisen käyttövuorokauden ajalta melontapaikasta riippumatta. Tämän jälkeen vuokraa peritään 10 € alkavalta vuorokaudelta.
 • Vuokrattava kalusto varataan merkitsemällä varaus kaluston varauskalenteriin.
 • Yli kolmen vuorokauden varauksiin on saatava vajamestarin hyväksyntä.
 • Kaluston (pl. kilpakalusto) käytön priorisointi:
  1. kurssit ja soveltava melonta
  2. Vihurin retket
  3. vuokraus

Jäsen- ja avainasioiden hoito sekä vajapäivystys

Kesäkaudella Vihurin vajalla, Rauhaniemenreitti 11, on keskiviikkoisin klo 17–18 joku hallituksen jäsenistä vajapäivystäjänä, jonka kanssa voi käydä juttelemassa kaikenlaisista seura-asioista henkilökohtaisesti. Tarkempi ajankohta vajapäivystyksen alkamisesta tiedotetaan seuran kotisivuilla.

Vajalla ei käsitellä rahaa, vaan maksut hoidetaan aina suoraan seuran tilille ja tositteet maksetuista maksuista otetaan vajalle mukaan esim. avainta lunastettaessa. Jäsenasioita voi hoitaa muulloin jäsenkirjurin kanssa. Jäsenten toivotaan omatoimisesti pitävän yhteystietonsa ajan tasalla; ilmoita kirjeposti- ja sähköpostiosoitteiden yms. muutokset jäsenkirjurille (jasenkirjuri@vihuri.info).

Seurasta eroaminen

Jos haluat erota seurasta, ilmoita siitä mahdollisimman pian jäsenkirjurille: jasenkirjuri@vihuri.info. Avain on tärkeä; se tulee erotessa palauttaa. Sovi palautuksesta jäsenkirjurin kanssa tai palauta kesäkaudella vajapäivystykseen keskiviikkoisin klo 17-18.

Jäsenmaksun maksaminen ja viitenumerot

Maksa jäsenmaksu Vihurin tilille FI77 5732 2620 0387 03 eräpäivään mennessä. Jäsenmaksun maksaminen on edellytys seuran toimintaan osallistumiselle. Jos jäsenmaksu on maksamatta eräpäivän jälkeen, seuraa siitä sähköisen avaimen poistaminen käytöstä sekä mahdollinen viivästyssakko.

Kahta yleisintä maksua varten on olemassa viitenumerot:

 • aikuisten jäsenmaksu (45 €): käytä maksussa viitenumeroa 2022 002
 • aikuisen jäsenmaksu + kalustonkäyttömaksu (105 €): käytä maksussa viitenumeroa 2022 015

KOSKA MAKSAJAN TIETO NÄKYY VIHURILLA VAIN NIMEN PERUSTEELLA, MAKSA VIITEMAKSUNA VAIN HENKILÖKOHTAINEN MAKSUSI. VIITEMAKSUN YHTEYDESSÄ TILISIIRTOON KIRJOITETTU TEKSTI EI NÄY SAAJALLA.

Älä yhdistä viitemaksuihin muita maksuja. Käytä viitenumeroita vain kahdessa yllämainitussa maksussa.

Muut maksut voit maksaa kirjainlyhenteillä kuten aiemminkin. Käytä silloin viestissä maksulyhenteitä alla olevan esimerkin mukaisesti. Jos olet ollut järjestämässä Vihurin maksullista toimintaa, merkitse lyhenteillä myös mahdollisesti käyttämäsi ohjauspisteet (OP).